MANIFEST

El nostre municipi, travessat pel Ripoll i situat entre la muntanya i la plana vallesana, gaudeix d’una excepcional situació geogràfica natural. Aquest fet ha afavorit que des de l'època prehistòrica fins a la revolució industrial, amb el desenvolupament de la indústria tèxtil, els diferents habitants han deixat una rica empremta patrimonial. Jaciments arqueològics, ponts, el Castell, esglésies, ermites, masies, fàbriques modernistes i un llarg etcètera, formen la identitat única de la nostra vila, i ens pertany a nosaltres tenir cura de la seva preservació i transmissió a futures generacions. 

La millor eina de què es pot dotar un ajuntament per tal de protegir aquest patrimoni cultural i natural és l'elaboració d'un catàleg de protecció i definició de tots aquells elements singulars del municipi que mereixin ser preservats i conservats pel fet de tenir un interès especial.

La majoria d'experts en la matèria consideren que el millor moment per a elaborar aquest catàleg és durant una revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que no només és d'obligat compliment per llei (art. 71 del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLLUC): els catàlegs “són part integrant de la documentació imperativa del pla urbanístic corresponent”) sinó que a més permet aconseguir una perfecta coherència entre la catalogació de l'element i la seva qualificació urbanística.

A Castellar es va realitzar una revisió del POUM l’any 1999 amb la voluntat de fer a posteriori un pla especial per a protegir els béns patrimonials. Després de 15 anys aquest pla especial encara no s’ha fet.

Actualment ens trobem en un nou procés de revisió del POUM de Castellar, i l’actual equip de govern municipal proposa fer el mateix que es va fer l’any 1999 pel que fa a la protecció del patrimoni: tancar la revisió del POUM i després fer un pla especial per desenvolupar el catàleg.

Malgrat que la llei permet fer-ho, tant els tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat com els de la Diputació de Barcelona recomanen la inclusió en la revisió del POUM d’un catàleg complet de protecció de béns, amb la corresponent normativa i fitxes descriptives i definidores del nivell de conservació i de possibles intervencions, en el Pla General. Ho recomanen per evitar problemes tècnics i administratius, a banda que consideren el marc del pla general l’àmbit on s’ha de fer la catalogació de béns. 

Cal tenir en compte, també, que en el ple municipal de desembre de l'any passat es va aprovar per unanimitat una moció que demanava iniciar tan aviat com fos possible, durant el primer trimestre de l'any 2014, la confecció del catàleg de béns històrics, arquitectònics i naturals a protegir, i que aquest catàleg s'inclogués dins el marc de l'actual revisió del POUM. 

L'actual conjuntura urbanística ens dóna una oportunitat única per a poder realitzar la revisió del POUM sense presses i poder, així, incloure un bon catàleg de protecció del patrimoni en perfecta coherència i sintonia amb el planejament urbanístic.

Considerem que per protegir el patrimoni municipal, i atenent-nos a l’acord aprovat al ple del mes de desembre de 2013 i a les recomanacions dels experts, cal tramitar conjuntament el catàleg i la revisió del POUM.

Aquest fet obliga a fer una pausa temporal a l'actual procés de revisió i refer tots els procediments necessaris per tal de poder adaptar la classificació urbanística als béns patrimonials catalogats, amb la col·laboració dels serveis tècnics, ciutadania, entitats, estudiosos... per realitzar tots els estudis, debats i modificacions necessàries per aconseguir uns bons documents que garanteixin la correcta preservació del ric patrimoni cultural, arquitectònic i natural del municipi.

Així ho demanen les persones i entitats signants d'aquest manifest.

Per signar l'adhesió:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada